Etusivu | Vastaa kyselyihin | Tutkijat | Tutkimussuunnitelmat | Tutkimustuloksia | Linkkejä ja kirjallisuutta


Tervetuloa yhteiskuntatieteelliselle koiratutkimussivustolle!

Tämän sivuston taustalla on vuonna 2010 alkanut suomalaisen koirakulttuurin tutkimushanke. Se käsittelee ihmisen ja koiran vuorovaikutusta ja koiran asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Suomen Kennelliitto ry on tukenut hanketta pienellä summalla.

Tutkimus tarkastelee suomalaista koirakulttuuria kahdesta suunnasta, koiran kanssa elävien ihmisten ja koirattomien ihmisten näkökulmista.

Ensimmäisenä kysymyksenä pyrimme selvittämään koiranomistajien ajatuksia koiran ja ihmisen toimivasta vuorovaikutuksesta, koiran opettamisesta ja kouluttamisesta, koiran kanssa elämisestä ja harrastamisesta, hyvästä koirasta ja koiranpidosta ja niiden perusteista. Tutkimuksessa selvitetään myös koiran kouluttamisessa ja opetuksessa tapahtuneita muutoksia viimeisten vuosikymmenten ajalta.

Toisena kysymyksenä on koiran asema erityisesti kaupunkiympäristössä sekä koirattomien ihmisten ajatukset ja kokemukset koirista ja koiranpidosta.

Tutkimuksen aineisto koostuu erilaisille ryhmille tehdyistä kohdennetuista kyselyistä ja haastatteluista, sekä alan kirjallisuudesta.

Linkit kulloinkin menossa oleviin kyselyihin löytyvät täältä.

Tutkimuksen vastuuhenkilöinä ovat professori Leena Koski Itä-Suomen yliopistosta ja tutkijatohtori Pia Bäcklund Tampereen yliopistosta. Tutkimuksen tuloksia julkaistaan sekä tieteellisissä että yleistajuisissa lehdissä ja tällä sivustolla. Lisäksi sivustolle linkitetään yhteiskuntatieteellistä koiratutkimusta kaikkien käytettäväksi (ks. Tutkimuksen tuloksia ja Linkkejä ja kirjallisuutta). Otamme mielellämme vastaan tietoa esimerkiksi koira-aiheisista opinnäytetöistä ja sekä kotimaisesta että kansainvälisestä yhteiskuntatieteellisestä koiratutkimuksesta.

Lisätietoja Yhteiskuntatieteellisestä eläintutkimuksesta yleisemminkin löydät esimerkiksi Yhteiskuntatieteellisen eläintutkimuksen seuran kotisivuilta ja Yhteiskuntatieteellisen eläintutkimuksen verkostosta.

 
Uutta sivustolla:

17.10.2012
» Koirattomien kysely päättynyt

© Koiratutkimusta -sivusto 2010 - webdesign: Kuiskaisa