Etusivu | Vastaa kyselyihin | Tutkijat | Tutkimussuunnitelmat | Tutkimustuloksia | Linkkejä ja kirjallisuutta


Linkkejä Kirjallisuutta
Yhteiskuntatieteellistä eläintutkimusta
» Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seura ry
» Yhteiskuntatieteellisen eläintutkimuksen verkosto

Yhteiskuntatieteellistä koiratutkimusta
» Canine Science Forum

Muita koira-aiheisia tutkimuslinkkejä
» Kokonaisvaltaisen koiranjalostuksen
tuki ry

Muita linkkejä

» Suomen kennelliitto ry
» Yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen
yliopisto


Bäcklund, Pia (2000). Koiria ja koiraihmisiä. Selvitys koira-aitausten käytöstä Helsingissä. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuskatsauksia 2000:4. Helsinki.

Eder, Klaus (1996). The Social Construction of Nature. A Sociology of Ecological Enlightenment. SAGE Publications: London.

Hill, Michael R., ed. (2003). Dogs, Society & Sociologists. SOCIOLOGICAL ORIGINS - A Journal of Research, Documentation & Critique Vol. 3, No. 1 (Autumn 2003).

Järvenkylä, Nina ja Mennola, Erkki (1998). Suomalaisen koiran parempi kotikunta. Koira ja kotikunta -projektin johtopäätökset ja ehdotukset. Suomen Kennelliiton toimeksianto.

Kaukio, Leena (2002). Koiran lemmikkieläiminä. Kaupunkikoiran ja koiranomistajan välisen suhteen tarkastelua vuosituhannen vaihteessa. Pro Gradu-työ, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto.

Koski, Leena (2006). Koira jälkimodernissa yhteiskunnassa. Teoksessa Kosonen P. & Nevanlinna T. (toim.): Merkityksellistymisen pohjasäikeet - Kirsi Määttäsen juhlakirja. Tutkijaliitto, Helsinki 2006. 49-70 s.

Kupsala, Saara ja Tuomivaara, Salla (2004). Sosiologinen eläintutkimus - eläinten yhteiskunnallinen merkitys sosiologian tutkimuskohteena. Sosiologia 4. 310-321.

Sanders, Clinton R. (1999). Understanding Dogs. Kirjasarjassa Animals, Culture And Society. Temple University Press.

Serpell, James, ed. (1997). The domestic dog : its evolution, behaviour and interactions with people. Cambridge : Cambridge University Press.

Serpell, James (1996). In the Company of Animals: A Study of Human-Animal Relationships. Cambridge University Press.

© Koiratutkimusta -sivusto 2010 - webdesign: Kuiskaisa